Dzień: 6 listopada 2014

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronkę do Bożego Miłosierdzia  Jezus Chrystus podyktował w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Jest ona jedną z praktycznych, modlitewnych dróg wprowadzenia w życie Kościoła orędzia o Bożym miłosierdziu, opisanego przez Siostrę w Dzienniczku. Zmartwychwstały Jezus udziela z chwalebnej rany swego Serca wodę i krew -sakramentalne znaki oczyszczenia z grzechu i nowego życia (por. J 19, 34; 1J 5,6-8). Odmawiana indywidualnie i wspólnotowo wobec […]

Czytaj więcej

Czuwanie modlitewne

Jezus czeka na Ciebie! Czeka i po raz kolejny zaprasza na Wieczór Uwielbienia w parafii św. Stanisława BM w Jaśle. Czuwanie daje możliwość indywidualnego spotkania z Jezusem – podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu a także w sakramencie pokuty i pojednania. Rozważaniu Słowa i udzieleniu sakramentów będzie przewodniczył Ks. Łukasz Mariuszyc. Zaproszenie kierowane jest do każdego. Nie ma […]

Czytaj więcej