Dzień: 30 kwietnia 2014

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów […]

Czytaj więcej

Wielka Gala Oculusów 2014

W dniu 30 kwietnia w Jasielskim Domu Kultury odbyła się szkolna – WIELKA GALA OCULUSÓW. Szkolna gazetka Oculus przyznała statuetki OCULUS 2014, dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i uczniów naszego Liceum. Poszczególne osoby i grupy, były nominowane w następujących kategoriach: nauczycielka, nauczyciel, muzyk, celebryta, umysł ścisły, sportowiec oraz organizacja i grupa szkolna.  W kategorii grup szkolnych […]

Czytaj więcej