Dzień: 25 maja 2013

Sakrament Bierzmowania w Kościele OO. Franciszkanów

Istotą  sakramentu Bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. W liturgię udzielania sakramentu dojrzałości włączył się także poprzez śpiew chór SOLI DEO. Eucharystii obrzędowej w dniu 25 maja przewodniczył Ks. Bp Edward Białogłowski – […]

Czytaj więcej