Dzień: 12 maja 2013

Odpust ku czci Św. Stanisława BM

W niedzielę 12 maja została odprawiona Msza Święta odpustowa ku czci Św. Stanisława – biskupa i męczennika. Biskup Stanisław bezskutecznie upominał króla Bolesława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. Wedle przekazu kroniki Mistrza Wincentego biskup Stanisław najpierw grozi mu [Bolesławowi] zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy. Następnie nie stawił […]

Czytaj więcej